Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Struktura Akcjonariatu Impel S.A.


53.50%  Nutit a.s.


28.75%  Trade Bridge a.s.


6.65%  Fedha sp. z o.o.


11.10%  Pozostali akcjonariusze


AKCJONARIUSZ LICZBA          AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE LICZBA             GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Nutit a.s. * 6 658 298 51,75% 9 558 298 53,50%
Trade Bridge a.s. ** 3 036 609 23,60% 5 136 609 28,75%
Fedha sp. z o.o. * 1 187 739 9,23% 1 187 739 6,65%
Pozostali akcjonariusze 1 982 531 15,41% 1 982 531 11,10%
RAZEM 12 865 177 100,00% 17 865 177 100,00%
         
* Pan Grzegorz Dzik i Pan Jakub Dzik są osobami dominującymi wobec Nutit a.s. Nutit a.s. jest podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o.
** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge a.s.