Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Struktura Akcjonariatu Impel S.A.


58.18%  Nutit a.s.


35.17%  Trade Bridge a.s.


6.65%  Fedha sp. z o.o.


STRUKTURA AKCJONARIATU IMPEL S.A.
         
AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Nutit a.s. * 7 493 653 58,25% 10 393 653 58,18%
Trade Bridge  a.s. ** 4 183 785 32,52% 6 283 785 35,17%
Fedha sp. z o.o. * 1 187 739 9,23% 1 187 739 6,65%
RAZEM 12 865 177 100,00% 17 865 177 100,00%
         
* Pan Grzegorz Dzik i Pan Jakub Dzik są osobami dominującymi wobec Nutit a.s. Nutit a.s. jest podmiotem dominującym wobec Fedha a.s.
** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge  a.s.