Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Struktura Akcjonariatu Impel S.A.


56.19%  Nutit a.s.


32.44%  Trade Bridge a.s.


6.65%  Fedha sp. z o.o.


4.73%  Pozostali akcjonariusze


AKCJONARIUSZ LICZBA          AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE LICZBA             GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Nutit a.s. * 7 137 960 55,48% 10 037 960 56,19%
Trade Bridge a.s. ** 3 695 320 28,72% 5 795 320 32,44%
Fedha sp. z o.o. * 1 187 739 9,23% 1 187 739 6,65%
Pozostali akcjonariusze 844 158 6,56% 844 158 4,73%
RAZEM 12 865 177 100,00% 17 865 177 100,00%
         
* Pan Grzegorz Dzik i Pan Jakub Dzik są osobami dominującymi wobec Nutit a.s. Nutit a.s. jest podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o.
** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge a.s.