Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

11. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

02 maja 2019

Nowa Unia, młoda Unia. Wybieramy Europę. Tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji EKG i European Star-up Days. Grupa Impel jest partnerem tego wydarzenia.

 

 

Od 13 do 15 maja Katowice staną się centrum międzynarodowej debaty gospodarczej dotyczącej Europy. Po raz jedenasty uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą mogli wysłuchać szeregu dyskusji o problemach oraz wyzwaniach ekonomicznych i społecznych stojących przed naszym kontynentem oraz światem. Zagraniczni goście, także spoza Europy, to gwarancja spojrzenia na tematykę wydarzenia z globalnej perspektywy. Tym razem dużo uwagi poświęcone zostanie tematom takim, jak rewolucja technologiczna, sztuczna inteligencja, zagraniczna ekspansja polskich firm, sukcesja w biznesie rodzinnym, polityka energetyczna, rozwój miast i problem zmian klimatycznych.

 

PRELEGENCI EKG 2019

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedzą naukowcy, eksperci, politycy, dziennikarze i ludzie biznesu. Wśród nich będą Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Luca Jahier, przewodniczący, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Justina Mutale, Justina Mutale Foundation, African Woman of the Year 2012,  Ana Palacio, minister spraw zagranicznych Hiszpanii w latach 2002-2004, Dominique Ristori, dyrektor generalny ds. energii Komisji Europejskiej, Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej, Sanjay Samaddar, wiceprezes ArcelorMittal, Krzysztof Tchórzewski, minister energii, Jochem Wiers, minister spraw zagranicznych Holandii, Žygimantas Vaiciunas, minister energii na Litwie i wielu innych.

Nie zabraknie w tym gronie również ekspertów związanych na co dzień z Grupą Impel. W trzech panelach wezmą udział Grzegorz Dzik, który wystąpi tym razem z ramienia Pracodawców Polskich, Nina Twardowska oraz Paweł Konopko.

 

PROGRAM DEBAT Z UDZIAŁEM PRELEGENTÓW Z GRUPY IMPEL

 

RYNEK FINANSOWY

14 maja 2019 r. | 13.30-15.00 | Konferencyjna 8

Dialog jako przyszłość we współpracy administracji z biznesem

 

 • Zasada zaufania do administracji w polskim porządku prawnym – teoria i praktyka
 • Administracja publiczna w opinii przedsiębiorców
 • Pomagać? Nie przeszkadzać? Oczekiwania biznesu wobec urzędu
 • Relacje biznes-administracja i... jak je zmienić? Transparentność, komunikacja, konsekwencja
 • Czas na dialog. Kto i jak na nim skorzysta? Jak do niego zachęcać

 

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Paweł Cybulski, podsekretarz stanu, zastępca szefa krajowej administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów, Polska
 • Grzegorz Dzik, wiceprezydent, Pracodawcy RP
 • Paweł Jaroszek, członek zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Justyna Orłowska, dyrektor, GovTech Polska
 • Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska, dyrektor, Departament Prawa i Legislacji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Moderacja:

 • Jan Wacławek, partner zarządzający działem prawno-podatkowym, PwC

 

PRZEMYSŁ, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

14 maja 2019 r. | 13.30-15.00 | Konferencyjna 1

Największe wyzwania dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

 

 • W jakim kierunku zmierza polska branża BPO/SSC? Ewolucja sektora i rynku
 • In-czy outsourcing? Potrzeby firm a nowe rodzaje usług. Kwestia kosztów
 • Problem braku pracowników i sposoby ich pozyskania. Coraz bardziej skomplikowane procesy
 • Jak podnosić poziom edukacji i zmieniać jej charakter, by nie stracić konkurencyjności w regionie
 • i na świecie
 • Teraz robot? Automatyzacja usług BPO

 

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Ela Bonda, Head, Property & Workplace, Chair, Women Network, Vice-Chair, European Employees Council, Royal Bank of Scotland
 • Agnieszka Jackowska-Durkacz, dyrektor zarządzająca, Infosys BPO Poland
 • Przemysław Kania, dyrektor generalny, Cisco w Polsce
 • Andrzej Kubisiak, kierownik zespołu komunikacji, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Przemysław Krych, założyciel, Griffin Real Estate, założyciel, Cornerstone Partners
 • Paweł Panczyj, Strategy & Business Development Director, ABSL
 • Nina Twardowska, prezes, Impel Business Solutions

 

ENERGIA I KLIMAT

14 maja 2019 r. | 13.30-15.00 | Balowa A

Koszty energii – teraz efektywność

 

 • Jak sobie radzić w czasach drogiej energii? Strategie firm wobec rosnących kosztów energii
 • Zmiana sprzedawcy energii. Grupy zakupowe. Umowy Power Purchase Agreement (PPA)
 • Technologie i modele działania sprzyjające efektywności energetycznej
 • Energetyka przemysłowa. Klastry energii. Outsourcing dostaw mediów
 • Kogo ochronią regulacje?

 

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Stefan Dzienniak, prezes zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Alexandre Farion, członek zarządu, dyrektor handlowy, Grupa Veolia w Polsce
 • Alexander Hunzinger, Managing Director, Energy Efficiency, SUSI Partners AG
 • Mariusz Kondraciuk, dyrektor, Siemens Smart Infrastructure, Siemens Sp. z o.o.
 • Paweł Konopko, prezes zarządu, Prognosis Sp. z o.o., Grupa Impel
 • Grzegorz Nowaczewski, prezes zarządu, Virtual Power Plant Sp. z o.o.
 • Zbigniew Prokopowicz, prezes, Luneos Sp. z o.o.

Moderacja:

 • Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

 

Szczegółowa agenda wydarzenia

 

Fotorelacja z ubiegłorocznej edycji. Fot. organizator EKG 2018