Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Bezpieczny Produkt Spożywczy. Konferencja branży spożywczej za nami

16 listopada 2018

O tym jak dziś rozumiemy bezpieczeństwo produkcji żywności i z jakimi wyzwaniami to się łączy dyskutowali przedstawiciele branży spożywczej oraz dostawców usług na konferencji w Gniewie.

Przemysłem spożywczym rządzą higiena i bezpieczeństwo. Nie tylko przepisy prawne tego wymagają, ale również coraz bardziej świadomi konsumenci. - W ciągu ostatnich 20 lat, zmiany ustrojowe, postęp technologiczny, zwrot w kierunku zaspokojenia potrzeb klienta, a przede wszystkim prymat i bezwzględny wymóg produkcji bezpiecznej żywności, spowodowały rewolucję w podejściu do procesów higieny w przemyśle spożywczym - mówi Zbigniew Florczuk, dyrektor obszaru Food Hygiene ze spółki Climbex. - Obecnie to klient, jako producent żywności weryfikuje higienę w zakładzie, co skłania do współpracy z profesjonalistami z zakresu zarządzania higieną. Potem ten proces weryfikuje jeszcze sam konsument. Etap czyszczenia w branży spożywczej jest częścią procesu produkcyjnego i jest z nim ściśle powiązany. W brudnym zakładzie nie da się wyprodukować żywności spełniającej wymagania producenta i konsumenta, a na pewno żywności bezpiecznej – dodaje Zbigniew Florczuk.


Czystość w zakładzie to gwarancja bezpiecznej żywności


Zarządzanie higieną w zakładach spożywczych to kluczowa kwestia. Climbex, spółka z Grupy Impel świadczy usługi czyszczenia również w zakresie cięższej infrastruktury przemysłu spożywczego. Realizacja usług jest każdorazowo zgrana z procesem produkcyjnym, dopasowana do technologii, norm jakości oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Stosowane rozwiązania odpowiadają wymogom mikrobiologicznym, nie kolidują z bezpieczeństwem końcowego produktu. Nieprawidłowo zorganizowana higienizacja może zaszkodzić w wielu aspektach producentowi oraz samym konsumentom.
 

Tomasz Tłustochowicz ze Climbeksu mówił o tym jak ważne jest doświadczenie, także to zdobyte poza branżą spożywczą. Pozwala ono z powodzeniem realizować projekty przy przetwórstwie żywności. - To właśnie w zakładach spożywczych mamy inżynierów i technologów najbliżej procesów produkcyjnych, którzy wiedzą jakiego wsparcia potrzebują klienci i szybko potrafią zdiagnozować obszary wymagające poprawy. To procentuje. Klienci bardzo docenili nasze doświadczenie zdobyte w zakładach tłuszczowych w usuwaniu awarii po perforacjach rurociągów, w remontach i czyszczeniu instalacji heksanu i amoniaku czy serwisowaniu zaworów bezpieczeństwa. Te kompetencje dały nam możliwość rozszerzenia obsługi na pozostałe oddziały przedsiębiorstwa klienta
Więcej o wydarzeniu na stronie spółki