Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Certyfikat dla Impel Accounting

03 marca 2010

Impel Accounting sp. z o.o. otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Certyfikat przyznaje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które jest reprezentantem polskiego środowiska księgowych oraz autorem Kodeksu. Stosowanie zasad Kodeksu jest potwierdzeniem rzetelnego i etycznego działania.

 

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości jest zestawieniem m.in. zasad i wartości etyczno-moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, ale także postaw i zachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody księgowego, finansisty, biegłego rewidenta.

 

certyfikat IACC