Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Certyfikat HACCP dla Impel Catering

27 lipca 2010

„Jest to potwierdzenie najwyższej jakości usług świadczonych przez IMPEL Catering – mówi Marek Hołówko, Prezes Zarządu IMPEL Catering - Jesteśmy jedną z pierwszych spółek cateringowych w Polsce, która zdecydowała się na uzyskanie certyfikatu HACCP, mimo że żadne akty prawne nie nakładają na nas obowiązku posiadania takiego certyfikatu. Zależało mi, aby obecni jak i przyszli klienci Spółki mieli pewność, że usługi, które dostarczamy spełniają najwyższe wymagania i wszystkie normy.”

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że spółka wykonała wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta. Obowiązek wdrożenia systemu HACCP we wszystkich firmach sektora spożywczego został wprowadzony wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004.