Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Climbex na konferencji naukowo-technicznej dla branży wod-kan

15 kwietnia 2019

Ubiegłoroczny raport pokontrolny ”Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach” opracowany przez NIK wykazał, że w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat bardzo dużo udało się zainwestować w modernizację sieci wodociągowych, a to za sprawą przede wszystkim funduszy unijnych. Raport pokazał też tę bardziej mroczną stronę - ponad 50% długości sieci wodociągowych w większości polskich miast jest starsza niż 50 lat.

 

Konieczność modernizacji instalacji wodociągowych na wielu odcinkach jest koniecznością, by zapewnić ludności bezpieczeństwo w dostawach wody. Niezbędne są inwestycje w oczyszczalnie ścieków, remonty mogistali, a przede wszystkim wspieranie branży nowymi technologiami usprawniającymi detekcję nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu i pozwalające prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego.

O tych potrzebach branży dyskutowano podczas konferencji naukowo-technicznej „Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci Wod-Kan”. Przedstawiciele branży spotkali się z dostawcami usług, technologii i rozwiązań, mającymi zastosowanie w spółkach wodociągowych, przedsiębiorstwach usług komunalnych czy też innych podmiotach, w których konieczne jest utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 

Więcej o wydarzeniu czytaj tutaj