Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Climbex z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

27 czerwca 2019

Wyróżnienie przyznawane jest od czterech lat osobom i instytucjom ukierunkowanym na przyszłość podczas Forum Inteligentnego Rozwoju.

To prestiżowe wydarzenie gospodarcze jest poświęcone innowacjom, wynalazkom, inteligentnemu rozwojowi oraz nowym technologiom. W trakcie tego międzynarodowego spotkania odbywają się debaty z udziałem kilkuset branżowych liderów - innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu. Podczas Forum wręczane są także Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Laureatami wyróżnienia zostają organizacje i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na rozwój i przyszłość, tym samym stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski. Partnerem merytorycznym Nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak.

 

W tym roku spółka Climbex uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Innowacyjne technologie przyszłości za realizację projektu Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym z Krakowa, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.