Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Forum Rynku Zdrowia już za nami

26 października 2017

Za nami udział w XIII Forum Rynku Zdrowia (23-24 października 2017 r.) - jednej z najbardziej prestiżowych debat publicznych o systemie ochrony zdrowia w Polsce. Co roku biorą w niej udział wybitne postaci medycyny, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, eksperci oraz lekarze wielu specjalizacji, którzy dostrzegają potrzebę merytorycznej dyskusji o najważniejszych dla sektora wyzwaniach i kierunkach zmian. W tegorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia udział wzięli m.in.: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia; Alicja Chybicka, poseł RP, Sejmowa Komisja Zdrowia; Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia; Piotr Gryza, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia; Andrzej Jacyna, p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia; Agnieszka Kister, dyrektor, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia.

 

W ramach XIII Forum Rynku Zdrowia odbyło się 21 dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, digitalizację placówek medycznych oraz aspekty prawne w zarządzaniu placówkami medycznymi.

 

Bogdan Dzik, prezes zarządu Impel Cleaning reprezentował Grupę Impel podczas sesji „Od Izby przyjęć do wypisu“ cz.1, podczas której zwrócił uwagę na sytuację firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz szpitali. Zilustrował ten problem na przykładzie outsourcingu w obszarze wyżywienia pacjenta. - Gdy porównamy koszty całodniowego wyżywienia pacjenta, to okazuje się, że w 2007 r. było to średnio w granicach 12 zł. W 2017 r. ta kwota pozostała na tym samym poziome, tymczasem minimalna płaca wzrosła o 100 proc. Jednocześnie mamy do czynienia z bardzo silną presją płacową. Nikt nie chce pracować w kuchni za minimalną płacę krajową. Jak zaznaczył Bogdan Dzik, tzw. wsad do kotła, a więc to, co pacjent otrzymuje w posiłkach, jest na podobnym poziomie od 10 lat i cenowo kształtuje się w granicach od 4 do 7 zł. Porównał te kwoty do stawek w więzieniu, które jak zauważył są 3 razy wyższe. W swojej wypowiedzi przypomniał także, że wg Rzecznika Praw Obywatelskich wyżywienie jest integralną częścią procesu leczenia a w jego ocenie –„w 2017 roku może dojść do katastrofy w obszarze żywienia dla szpitali".

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi Bogdana Dzika, Prezesa Impel Cleaning na temat potrzeby waloryzacji cen usług cateringowych, zarejestrowanej podczas XIII Forum Rynku Zdrowia.

 

Grupa Impel  miała także swojego reprezentanta w panelu poświęconym nowoczesnym, technologicznym rozwiązaniom dla szpitalnictwa. W panelu „Digitalizacja placówek medycznych – praktyka, realizacje, wdrożenia” wystąpił Krzysztof Wojciechowski, prezes zarządu Insperit Data Management, spółki z obszaru Industrial Services w Grupie Impel, który opowiedział o technologii termometrycznej przygotowywanej do wdrożenia w placówkach służby zdrowia.

„Centralny monitoring temperatury pozwala na stałą kontrolę procesu tzw. łańcucha zimna” – mówił Krzysztof Wojciechowski. – „Ma to szczególne znaczenie w miejscach przechowywania medykamentów i preparatów mikrobiologicznych, bankach krwi czy pracowniach przygotowywania leków. Prawidłowe warunki przechowywania i transportu decydują o jakości materiału biologicznego, jego przydatności do użytku oraz skuteczności w terapiach leczniczych, dlatego też wdrożenie systemu termometrii daje szpitalom skuteczne narzędzie do całodobowego monitoringu najbardziej newralgicznych obszarów szpitala.” Dzięki technologii termometrycznej stały monitoring łańcucha chłodniczego może być w pełni zautomatyzowany i nie wymagający stałego zaangażowania personelu medycznego. -„Każde miejsce w szpitalu, które jest ważne zarówno z punktu widzenia zarządzania, ale również bezpieczeństwa leków może być monitorowane w sposób ciągły” – mówił podczas Forum Rynku Zdrowia prezes Krzysztof Wojciechowski.

Zachęcamy także do wysłuchania wypowiedzi Krzysztofa Wojciechowskiego zarejestrowanej podczas XIII Forum Rynku Zdrowia po debacie na temat digitalizacji placówek medycznych.

 

Grupa Impel podczas Forum przedstawiała swoją ofertę usług dla placówek medycznych na stoisku promocyjno-konsultacyjnym.

Organizatorem Forum Rynku Zdrowia było Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. XIII Forum Rynku Zdrowia zorganizowane zostało w warszawskim hotelu Sheraton.

 

Szczegółowe informacje na temat Forum Rynku Zdrowia >

 

Foto: źródło: PTWP i własne archiwum