Po raz trzeci Grupa Impel będzie partnerem Konferencji Instytutu Humanites: „Spójne Przywództwo™ Człowiek i Technologia”. Wydarzenie zaplanowane jest na 10 marca 2022 roku w Warszawie.

Adresatami konferencji są Liderzy Biznesu: właściciele firm i najwyższej kadry zarządzającej.

Konferencja Humanites pokazuje z wielu perspektyw role, jakie pełni na co dzień lider. Tematy wystąpień skupiają się wokół filozofii Spójnego Przywództwa w dobie Rewolucji 4.0. Od dekady spotykają się tu kluczowi przedsiębiorcy, myśliciele, naukowcy, a także przedstawiciele świata sztuki.

W trakcie wydarzenia będzie można spotkać blisko 30 znakomitych mówców z różnych dziedzin: fizyki, astronomii, socjologii, filozofii, biznesu, technologii, sztuki, duchowości, etyki i mediów.

Sprawdź szczegółową agendę wydarzenia i wypełnij formularz zapisu.

Konferencja Instytutu Humanites

Każdy bilet to cegiełka służąca podniesieniu jakości edukacji w Polsce!

Przychody z konferencji organizatorzy przeznaczą na finansowanie XIII edycji Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Więcej na www.aplo.pl.

Aktualności