Nasi eksperci z Impel Business Solutions znaleźli się wśród kadry studiów MBA Process Management. Organizatorem programu jest wyższa Szkoła Handlowa.

Wyższa Szkoła Handlowa uruchomiła studia MBA Process Management dla branży usługowej. To pierwsze tego typu program w Polsce. Jego celem jest budowanie kompetencji i światopoglądu nowoczesnego menedżera w zgodzie z zasadami Lean.

O studiach

Studia zostały przewidziane na 2 semestry począwszy od 24 października. Obejmą 240 godzin zajęć w formie warsztatów, konsultacji i gier symulacyjnych, zakończonych projektem wdrożeniowym. Podczas ich trwania swoją wiedzą oraz zawodowym doświadczeniem ze studentami będą się dzielić eksperci procesowi, międzynarodowi praktycy z doświadczeniem w branży usługowej oraz znawcy w swoich specjalizacjach. Do tego grona zostali zaproszeni przedstawiciele Impel Business Solutions oraz Lean Management Consulting Group, firmy doradczo-szkoleniowej szerzącej idee szczupłego zarządzania i ściśle współpracującej z niemieckim Lean Service Institute.

Obecność naszych ekspertów to efekt skutecznej transformacji Impel Business Solutions w firmę zarządzaną procesowo i świadomie realizującą zasady Lean Management. Zostało to docenione przez organizatorów studiów.

Dziękujemy za zaproszenie do współpracy.

Więcej o studiach tutaj.

Aktualności