Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Grupa Impel udziałowcem MPGKiM w Siemianowicach Śląskich

16 grudnia 2020
14 grudnia br. sfinalizowany został proces zakupu przez Impel SA pakietu ponad 38% udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich.
 
 
MPGKiM świadczy usługi w szeroko rozumianym zakresie prac komunalno-mieszkaniowych, głównie na terenie Siemianowic Śląskich. Spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw w mieście i jednym z największych podmiotów spośród firm komunalnych z terenu Górnego Śląska. Obecnie zatrudnia ok. 300 osób.
 
 
Jako nowy inwestor MPGKiM Grupa Impel zamierza w bliskiej współpracy z kluczowym udziałowcem - Miastem/Gminą Siemianowice Śląskie realizować szeroką wizję rozwoju przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału spółki i Impel SA.
 
 
Impel dołoży wszelkich starań, implementując wszystkie przysługujące mu instrumenty, aby w możliwie krótkim terminie został wprowadzany skonkretyzowany długofalowy plan działań zarządu spółki, wdrożenie zgodnych z najlepszymi praktykami zasad kontrolingu i sprawozdawczości mających doprowadzić do unowocześnienia parku maszynowego, informatyzacji oraz rozwoju bazy kompetencyjnej i remontu zaplecza socjalnego. 
 
 
Intencją Grupy Impel jest możliwie jak najszybsza transformacja MPGKiM w nowoczesny podmiot świadczący usługi najwyższej jakości, zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi, gotowy do obsługi wymagających klientów na terenie całego Śląska. Silna pozycja spółki będzie niezmiennie budowana w oparciu o kompetencje doświadczonych, obecnie zatrudnionych pracowników, jak też przyciąganie nowej, młodej kadry.