Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Grupa Impel – utrzymane tempo wzrostu i przygotowania do zmian kosztów pracy w 2016 roku

27 sierpnia 2015
Stabilny przyrost segmentu Facility Management oraz wyraźna poprawa w segmencie Bezpieczeństwo zapewniły niemal 8-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Impel w pierwszym półroczu 2015 r., które wyniosły 873,125 mln zł. Największy krajowy dostawca usług outsourcingowych liczy na pozytywny odbiór nowych regulacji prawnych, istotnie wpływających na koszty pracy w branży usług.