Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Grzegorz Dzik przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni PWr

25 marca 2019

Pod koniec lutego powołano historyczną, bo pierwszą w historii Politechniki Wrocławskiej, Radę Uczelni. To ciało doradcze, które zgodnie z założeniami Konstytucji dla Nauki ma sprofesjonalizować zarządzanie uczelniami wyższymi w Polsce.

 

W Radzie Uczelni, która otrzymała nominację 11 marca z rąk rektora PWr, prof. Cezarego Madryasa oprócz prezesa Impel SA, Grzegorza Dzika znaleźli się:

 

    dr inż. arch. Piotr Gerber (Wydział Architektury, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki)

    prof. Wojciech Glabisz (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej)

    Adam Grehl (wiceprezydent Wrocławia w latach 2002-2018)

    Daniel Lewandowski (przewodniczący Samorządu Studentów PWr)

    dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny » Katedra Inżynierii Pojazdów, prorektor ds. studenckich PWr w latach 2008-2016)

    Witold Ziomek (prezes Zarządu MPWiK SA we Wrocławiu)Rady uczelni – aby zarządzanie było skuteczniejsze i profesjonalne

Pomysł powołania rad – obok rektorów i senatów trzeciego najważniejszego organu każdej uczelni, został zaczerpnięty z zagranicy. Na świecie w systemie szkolnictwa wyższego takie rozwiązanie sprawdza się już od wielu lat. Nowa ustawa o uczelniach wyższych i nauce w Polsce wprowadza ten organ doradczy również na polski grunt. Ma on wzmocnić profesjonalizację zarządzania jednostkami akademickimi, o której mówiło się już od wielu lat. Środowisko uniwersyteckie zostanie wzbogacone o świeże spojrzenie praktyków ze świata biznesu i administracji, którzy posiadają doświadczenie w dziedzinie kierowania dużymi przedsięwzięciami. Członkowie rad mają opiniować dokumenty i plany o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania uczelni.

Rada Uczelni PWr to organ doradczy. Wydawane przez nią opinie będą dotyczyły strategii Politechniki, którą będzie przyjmował senat, a także projektu statutu. Ważnym zadaniem będzie również monitorowanie finansów i kierowania uczelnią oraz wskazywanie kandydatów na rektora.
Przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni na wrocławskiej politechnice został prezes Impela, Grzegorz Dzik.