Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Grzegorz Dzik przewodniczącym Rady Uczelni PWr

01 lutego 2021
Prezes Impela został wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej. 
 
 
 
– Powtórną nominację przyjmuję z pokorą i poczytuję za zaszczyt oraz traktuję jako służbę dla Politechniki – powiedział Grzegorz Dzik, odbierając nominację. – Nastąpią przetasowania na rynku przedsiębiorstw, ale również uczelni. To, jaką drogą pójdzie Politechnika, zależy od nas, od całej wspólnoty uczelni. Z jednej strony, władze, rada, a z drugiej strony włączenie w kształtowanie PWr kadry naukowej i administracyjnej, studentów, inicjatyw oddolnych. To zdecyduje o zmianie.
 
O Radzie
 
Rada zainaugurowała swoją działalność w 2019 roku. W drugiej kadencji do jej składu dołączyły nowe osoby – prof. Katarzyna Chojnacka, Magdalena Dziewguć, Zbigniew Jagiełło i Taras Lukaniuk. 
W latach 2021-2024 będzie w niej zasiadać dziewięć osób, w tym osiem powołanych przez Senat uczelni oraz jedna reprezentująca środowisko studenckie. Wszyscy oni otrzymali 27 stycznia akty nominacyjne z rąk rektora PWr, prof. Arkadiusza Wójsa.
 
Biznes wspiera naukę
 
W nowej radzie aż pięciu członków to przedstawiciele biznesu, Grzegorz Dzik, Magdalena Dziewguć, Zbigniew Jagiełło, Taras Lukaniuk oraz Witold Ziomek. To mocne wsparcie ze strony menedżerów ma pomóc reformować uczelnię w placówkę, gdzie kształci się w sposób nowoczesny, stawia się na innowacje oraz w miejsce, gdzie świat nauki łączy się z doświadczeniem i potrzebami świata biznesu.
 
 
Więcej o Radzie Uczelni PWr i jej członkach tutaj.
 
 
Zdjęcie: © Politechnika Wrocławska