Prezes Impela został wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej.

– Powtórną nominację przyjmuję z pokorą i poczytuję za zaszczyt oraz traktuję jako służbę dla Politechniki – powiedział Grzegorz Dzik, odbierając nominację. – Nastąpią przetasowania na rynku przedsiębiorstw, ale również uczelni. To, jaką drogą pójdzie Politechnika, zależy od nas, od całej wspólnoty uczelni. Z jednej strony, władze, rada, a z drugiej strony włączenie w kształtowanie PWr kadry naukowej i administracyjnej, studentów, inicjatyw oddolnych. To zdecyduje o zmianie.

O Radzie

Rada zainaugurowała swoją działalność w 2019 roku. W drugiej kadencji do jej składu dołączyły nowe osoby – prof. Katarzyna Chojnacka, Magdalena Dziewguć, Zbigniew Jagiełło i Taras Lukaniuk.
W latach 2021-2024 będzie w niej zasiadać dziewięć osób, w tym osiem powołanych przez Senat uczelni oraz jedna reprezentująca środowisko studenckie. Wszyscy oni otrzymali 27 stycznia akty nominacyjne z rąk rektora PWr, prof. Arkadiusza Wójsa.

Biznes wspiera naukę

W nowej radzie aż pięciu członków to przedstawiciele biznesu, Grzegorz Dzik, Magdalena Dziewguć, Zbigniew Jagiełło, Taras Lukaniuk oraz Witold Ziomek. To mocne wsparcie ze strony menedżerów ma pomóc reformować uczelnię w placówkę, gdzie kształci się w sposób nowoczesny, stawia się na innowacje oraz w miejsce, gdzie świat nauki łączy się z doświadczeniem i potrzebami świata biznesu.

Więcej o Radzie Uczelni PWr i jej członkach tutaj.

Zdjęcie: ©Politechnika Wrocławska

Aktualności