Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Grzegorz Dzik w Radzie Pracodawców RP

09 lipca 2016

Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A., występujący na walnym zgromadzeniu Pracodawców RP jako Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska, 30 czerwca br. został powołany na wiceprezydenta Pracodawców RP.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce - działają od 1989 roku, reprezentują 12 000 firm zatrudniających przeszło 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych, oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Czynnie uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego.