Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel – akwizycje wspierają wzrost przychodów w 2013 roku

14 maja 2013

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w pierwszym kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 351,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 17,8 mln zł tj. 5,3%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 6,4 mln zł.

W bieżącym roku nastąpiło połączenie dwóch jednostek biznesowych - Obsługi Nieruchomości oraz Dystrybucji, tym samym wyniki raportowane są już w nowym układzie po połączeniu segmentów. Analiza wyników jednostek biznesowych wskazuje na konsekwentną realizację wzrostu przychodów ze sprzedaży w segmencie Obsługa Nieruchomości (łącznie z segmentem Dystrybucja), które przekroczyły w pierwszym kwartale 245 mln zł. Segment Bezpieczeństwo odnotował przychody na poziomie 106,2 mln zł, które są niższe o 3,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Istotne znaczenie dla wyników pierwszego kwartału i wolniejszego tempa wzrostu przychodów ma spowolnienie gospodarcze w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce, na rzecz których spółki Grupy Impel realizują projekty o charakterze technicznym. Występuje wyraźne zmniejszenie liczby zleceń i ogłaszanych przetargów, co wpłynęło na ok. 30 procentowy spadek przychodów w tej części naszej działalności.

Grupa Impel wciąż poszukuje możliwości rozwoju swojej działalności, dlatego wzrost rentowności i wyników jest możliwy dzięki świadczeniu usług wysokospecjalistycznych. Spółka Impel Cleaning, lider w branży usług porządkowo-czystościowych, kupując udziały w spółce Climbex S.A. zyskała możliwość bezpośredniej współpracy na nowym, bardzo perspektywicznym rynku jakim jest Arabia Saudyjska.

 

Na rynku ochrony w Polsce wciąż występuje sytuacja walki cenowej pomiędzy konkurentami przy rosnących oczekiwaniach płacowych. Odstąpiliśmy od realizacji wielu umów, które przestały być opłacalne. Podejmujemy próby podnoszenia rentowności kontraktów na fizyczną ochronę mienia w oparciu o bardziej selektywne, aczkolwiek obniżające tempo wzrostu przychodów, działania rynkowe. Nowa sprzedaż tj. kontrakty pozyskane w pierwszym kwartale są bardziej rentowne, co stanowi prognostyk odwrócenia negatywnego trendu.

 

W dniu 21 marca 2013 r. spółka Impel Security Polska podpisała umowę docelową na zakup 100 % udziałów w firmie Brink's C.L. Polska Sp. z o.o., specjalizującej się w obsłudze gotówkowej i transporcie wartości pieniężnych.