Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel chronił Europejski Kongres Gospodarczy

17 maja 2013
W dniach 13 - 15 maja 2013 r. w Katowicach odbyła się piąta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, stanowiącego jedną z najważniejszych imprez gospodarczych w Europie Centralnej. O bezpieczeństwo podczas kongresu oraz w dniach poprzedzających wydarzenie po raz kolejny zadbała spółka Impel Security Polska.
Podczas wydarzenia pracownicy ochrony odpowiadali za: zabezpieczanie wszystkich obiektów związanych z funkcjonowaniem kongresu, weryfikację osób wchodzących na kongres, monitorowanie terenu pod kątem ewentualnych pikiet czy demonstracji, udzielanie informacji uczestnikom wydarzenia oraz ochronę mienia pozostawianego przez organizatora w nocy w obiektach - w tym wozów transmisyjnych TVN i Polskiego Radia. W trakcie zabezpieczania wydarzenia spółka Impel Security Polska współpracowała ze służbami publicznymi BOR, Policją, Strażą Miejską oraz Państwową Strażą Pożarną.
 
To już kolejna edycja EKG, którą z sukcesem zabezpieczaliśmy. W tym roku również stanęliśmy na wysokości zadania, o czym świadczą podziękowania i wyrazy uznania za wzorowo wykonaną pracę, które otrzymaliśmy od przedstawicieli organizatora tj. Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, którzy się do tego przyczynili za ich zgranie i zaangażowanie." - mówi Grzegorz Wojtasik, Dyrektor Oddziału Południowego.