Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel dywersyfikuje portfel usług i zwiększa zysk operacyjny

03 kwietnia 2019

W 2018 roku Grupa Impel uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 2,14 mld złotych. Wypracowany zysk operacyjny jest o ponad 21% większy od wyników Grupy w poprzednim roku obrotowym i wynosi 44,3 mln złotych.

 

Pełna wersja informacji prasowej dotyczącej wyników finansowych Grupy Impel w 2018 roku jest dostępna w Biurze Prasowym.