Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel HR Service Liderem Rynku

10 września 2009

Celem konkursu Lider Rynku jest wyróżnienie, promocja oraz umacnianie wizerunku najlepszych w Polsce firm, produktów i usług. Laureaci konkursu wyłaniani są przez ekspertów branżowych. O wyniku oceny decydują walory jakościowe, technologiczne, rynkowe oraz referencje dotyczące usługi. Organizatorem konkursu jest Interres International Fair.
Otrzymanie Tytuły Lidera Rynku jest dla naszej firmy wielkim wyróżnieniem. Cieszy nas, że wysiłki naszych pracowników i jakość świadczonej usługi kadrowo-płacowej zostały dostrzeżone przez Kapitułę. Stanowi to dla nas wielką wartość, tym bardziej, że usługa kadrowo-płacowa nabiera aktualnie coraz większego znaczenia. Coraz więcej firm, dążąc do optymalizacji kosztów, decyduje się na wydzielenie tej usługi do zewnętrznej firmy outsourcingowej. Zrobimy wszystko, aby nie zawieść zaufania – mówi Grzegorz Tyszka, prezes Impel HR Service.