Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Provider Security Partner chroni inwestycje STRABAG

15 kwietnia 2015

Spółka  Impel Provider Security Partner na przełomie 2014/15 roku podpisała cztery kontrakty ze STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. należącymi do Grupy STRABAG w Polsce. Przedmiotem umów jest realizacja usług bezpośredniej ochrony fizycznej.

W ramach zawartych kontraktów utworzonych zostanie szacunkowo 78 posterunków, a usługi będą realizowane dla następujących projektów:


Obiekty drogowe:  Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem);
Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki;

 

Obiekty drogowe i mostowe: Budowa drogi ekspresowej S7 na terenie miasta Krakowa (tzw. „Trasy Nowohuckiej”) odcinek od węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do węzła drogowego „Igołomska” wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę;

 

Obiekty drogowe i mostowe:  Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8;

 

Obiekty drogowe i mostowe:  Kontynuacja projektu i budowy autostrady A1 Stryków- węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65- Zadanie I odcinek od 295+850 ( od węzła Stryków I bez węzła) do 310+000”.