Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel – reorganizacja portfela kontraktów

06 września 2019

Grupa Impel konsekwentnie kontynuuje politykę przebudowy portfela umów oraz rozwija system współpracy z zewnętrznymi podmiotami oparty na zasadach franchisingu i podwykonawstwa. Oba czynniki istotnie wpłynęły na osiągnięte przychody w pierwszym półroczu 2019 roku i wyniosły 1 073,5 mln zł.

 

Pełna informacja na temat skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2019 r. tutaj.