Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Security Polska ochraniał Szczyt Klimatyczny w Warszawie

26 listopada 2013

W dniach 11-22 listopada 2013 r. w Warszawie miało miejsce najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej tj. 19. Ramowa Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Główną siedzibą wydarzenia był specjalnie do tego przystosowany Stadion Narodowy. Nad bezpieczeństwem spotkań, które odbyły się na obiekcie czuwali pracownicy spółki Impel Security Polska.

 

W czasie konferencji stolica Polski gościła około 12 tysięcy osób, a wśród nich czołowych polityków, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, reprezentantów biznesu oraz nauki. Konferencji Narodów Zjednoczonych towarzyszyło kilkadziesiąt imprez naukowych i kulturalnych: spotkań, seminariów oraz warsztatów dotyczących tematyki zmian klimatu. Głównym miejscem obrad był Stadion Narodowy, na którym zbudowano specjalną infrastrukturę. Wewnątrz stadionu powstało 36 sal konferencyjnych (największa z nich mogła pomieścić 2,5 tys. osób), biura dla delegacji państwowych czy boksy dla dziennikarzy z całego świata.

Dla Impel Security Polska cały projekt zaczął się już 2 października br. Od tego dnia spółka rozpoczęła świadczenie usługi ochrony fizycznej, polegającej na prowadzeniu ścisłej kontroli ruchu osobowego i materiałowego podczas budowy infrastruktury na potrzeby konferencji.

 

Właściwa ochrona wydarzenia rozpoczęła się 9 listopada br., a działania zakończono 24 listopada br. W tym okresie każdego dnia usługę świadczyło około 280 stewardów pracujących w systemie całodobowym. Skalę tego przedsięwzięcia można porównać do zorganizowania i przeprowadzenia 16 imprez masowych dzień po dniu. W celu realizacji zadania na najwyższym poziomie spółka Impel Security Polska powołała zespół pracowników odpowiedzialnych za logistykę, organizację pracy stewardów, wsparcie techniczne, itp. Zespół ten pracował praktycznie całodobowo (w systemie zmianowym).

 

Stewardzi wybrani do ochrony wydarzenia przeszli specjalne dodatkowe szkolenia w zakresie obsługi gości VIP czy podstaw protokołu dyplomatycznego. Bardzo ważnym kryterium wyboru stewardów była znajomość języków obcych, ponieważ aż 95% uczestników konferencji stanowili goście obcojęzyczni.

 

Główne zadania współpracowników Impel Security Polska polegały na: wsparciu obsługi urządzeń do prześwietlania bagaży, obsłudze stanowisk screnningu akredytacji, ochronie terenów parkingów i stref wokół stadionu, ochronie konferencji i spotkań odbywających się w salach plenarnych oraz w meeting roomach, biurach konferencji, biurach delegacji. Pracownicy ochrony odpowiadali także za całodobową obsługę systemu monitoringu oraz stanowiska Help Desk (stanowisko z dedykowanymi liniami telefonicznymi przyjmujące wszelkie zgłoszenia o awariach, usterkach, itp.). Współpracownicy Impela czuwali także nad niedopuszczeniem do zgromadzeń i protestów organizacji pozarządowych jak np. Greenpeace. Podczas realizacji zadań pracownicy ochrony współpracowali z oficerami UNFCCC, BOR-u oraz Policji.

 

Usługa ochrony konferencji została zorganizowana i przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie. Zaangażowanie współpracowników Impel Security Polska (stewardów, kierowników odcinków, personelu technicznego) zostało zauważone i docenione przez organizatorów wydarzenia tj. ONZ i Ministerstwo Środowiska.