Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Security Polska z nową usługą

02 października 2013

Spółka Impel Security Polska rozszerzyła portfel usług o nowy produkt SAFETY PLUS. Jest to nowoczesna usługa z zakresu bezpieczeństwa, która łączy zadania pracowników ochrony fizycznej z technicznymi systemami zabezpieczeń.

Istotą SAFETY PLUS jest redukcja zakresu fizycznej ochrony mienia i optymalizacja obowiązków pracownika na rzecz systemów technicznych. Dzięki temu SAFETY PLUS zapewnia kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem na obiekcie, a nie tylko standardową ochronę mienia. Wsparcie pracy ludzkiej systemami działającymi automatycznie wpływa na poprawę jakości wykonywanej usługi i realnie poprawia bezpieczeństwo.

„Zdajemy sobie sprawę, że kluczem do powiększania udziału w rynku jest innowacyjność oferowanych rozwiązań. SAFETY PLUS redefiniuje tradycyjny produkt ochrony fizycznej z usługi opartej na taniej ludzkiej pracy na rzecz kompleksowego zarządzanie bezpieczeństwem. W usłudze SAFETY PLUS proponujemy klientom system bezpieczeństwa, który jest optymalną odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane podczas audytu. Wykorzystanie wielu elementów technicznych i umiejętne zarządzanie nimi tworzy unikatowy produkt. Rozwiązania, które stosujemy zapewniają bardziej kompletny i szczelniejszy system ochrony."  - mówi Mirosław Greber, prezes zarządu Impel Security Polska.

Produkt SAFETY PLUS spotkał się z zainteresowaniem Klientów, którzy oczekują kompleksowych i niezawodnych rozwiązań. Usługa została już z powodzeniem wdrożona w przedsiębiorstwach z branż m.in.: produkcyjnej, transportowej i budowlanej.

„Usługa SAFETY PLUS największe uznanie zyskuje u Klientów, dla których kluczowymi obszarami biznesu są produkcja lub dystrybucja. Wraz z zainstalowaniem nowoczesnych systemów ochrony mienia automatyzacji ulegają również niektóre procesy produkcyjne i logistyczne. Namacalną korzyścią jest znaczna automatyzacja procesów kontrolnych na obiekcie. Dzięki temu uwaga kluczowych menedżerów, poświęcona dotychczas obszarowi kontrolnemu, może być spożytkowana bardziej efektywnie. SAFETY PLUS zyskuje również na znaczeniu w branży budowlanej, gdzie obecność nowoczesnych systemów reguluje dostęp do terenu budowy i podnosi jakość ochrony mienia. Systemy wizyjne zainstalowane na obiektach mają również rolę prewencyjną. Świadomość pracowników, że budowa jest monitorowana zwiększa płynność pracy oraz wpływa na częstsze przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. To z kolei podnosi wydajność i terminowość przedsiębiorcy". - mówi Michał Stemplewski, dyrektor handlowy Fizycznej Ochrony Mienia Impel Security Polska.