Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Security Polska ze Świadectwami Bezpieczeństwa Przemysłowego

14 lipca 2015

Spółka IMPEL Security Polska po raz kolejny spełniła wymagania stawiane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego uzyskała:

 

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „Tajne”

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „NATO SECRET”

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „ SECRET UE/EU”

 

Więcej na: www.impelsecurity.pl