Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Tech Solutions dla kieleckiej Biblioteki

29 sierpnia 2013
W dniu 26 sierpnia Spółka Impel Tech Solutions podpisała kontrakt z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach.
 
Umowa obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, montaż instalacji sieci strukturalnej dla sieci teleinformatycznej z wymianą instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru wraz z malowaniem wnętrz budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
 
Budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach jest wpisany do rejestru zabytków. Biblioteka pedagogiczna w Kielcach rozpoczęła działalność w kwietniu 1945r. pod nazwą Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego. W roku 1951 nastąpiła reorganizacja, w wyniku której biblioteka otrzymała nazwę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i objęła swoim zasięgiem sieć nowoutworzonych bibliotek pedagogicznych w powiatach województwa kieleckiego. Obecnie PBW w Kielcach posiada dwanaście filii w miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego.