Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Tech Solutions dla Polskiego Radia

27 czerwca 2013
W maju br. spółka Impel Tech Solutions podpisała kontrakt na wykonanie systemu przeciwpożarowego dla Polskiego Radia w Warszawie.
 
Zakres robót obejmuje demontaż i utylizację czujek jonizacyjnych, do ktorych wykonania niezbędne są, posiadane przez Spółkę, uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki. Instalacja zostanie wykonana na 6 kondynacjach budynku Polskiego Radia. Prace wykonywane będą na funkcjonującym obkiecie, w ktorym odbywa się zwykła radiowa działalność. W związku z powyższym prace budowlane będa na funkcjonującym obiekcie, w którym odbywa się zwykła radiowa działalnośc. W związku z powyższym prace budowlane muszą być realizowane w sposób ograniczający do minimum hałas, zapylenie oraz możliwość uszkodzenia specjalistycznych elementów i urzadzeń wyposażenia wnętrz.