Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Tech Solutions dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza

08 lipca 2013
Spółka Impel Tech Solutions przystępuje do realizacji kontraktu na dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Prace potrwają do końca maja 2014 r. Zakres robót obejmuje wykonanie systemów sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz roboty budowlane uwzględniające m.in. montaż stolarki o odporności ogniowej. Prace wykonywane będą w czynnych obiektach szpitalnych. Przedsięwzięcie, ze względu na szeroki zakres prac i specyfikę czynnego obiektu, należy do bardzo wymagających i stanowi jedną z większych realizowanych obecnie przez spółkę inwestycji.