Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Tech Solutions na konferencji

18 marca 2013
W dniach 14-15 marca w Zawierciu miała miejsce IV Konferencja pod hasłem „Nowoczesny Pion Techniczny – efektywne zarządzanie infrastrukturą techniczną szpitala.”
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Impel Tech Solutions. Spółka miała swoje stoisko, a Pan Piotr Broniewicz Dyrektor Sprzedaży ds. Technicznego Utrzymania Nieruchomości wystąpił z prelekcją zatytułowaną „Zarządzanie i racjonalna eksploatacja infrastruktury technicznej szpitala.” Prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji, którzy zadali szereg pytań i dyskutowali nad przedstawianymi przez przedstawiciela Spółki Impel Tech Solutions rozwiązaniami.