Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Tech Solutions na lądzie i morzu

17 stycznia 2014

Impel Tech Solutions podpisało umowę na obsługę techniczną firmy Petrobaltic SA zajmujacej się poszukiwaniem i eksploatacją złoż ropy naftowej na dnie Bałtyku. Kontrakt obejmuje utrzymanie w stałej sprawności   urządzeń systemów bezpieczeństwa w bazie lądowej w Gdańsku  oraz na platformach wiertniczych zlokalizowannych na polskim obszarze morskim.  Serwis na platformach prowadony i nadzorowany będzie przez zespół techniczny z obowiazkowym  przeszkoleniem z zakresu ITR (idywidualne techniki morskie ).