Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Tech Solutions umacnia swoją pozycję na rynku

06 września 2012

Spółka Impel Tech Solutions pozyskała nowych Klientów. Pierwszy podpisany kontrakt to poszerzenie dotychczasowej współpracy z Gminą Miasta Gdyni. Kolejni klienci to Wrocławski Park Wodny oraz Instytut - Centrum Zdrowia Dziecka.

Bardzo nas cieszy pozyskanie nowych Klientów, zwłaszcza ze względu na konieczność spełnienia wysokich wymagań w przypadku pozyskanych kontraktów. Polegają one m.in. na konieczności prowadzenia prac w obrębie czynnych obiektów. Nasza Spółka posiada odpowiednie know-how oraz potencjał pozwalający na realizacje zleconych działań." - mówi Prezes Zarządu Impel tech Solutions, Pan Krzysztof Pieczewski.