Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel utrzymuje tempo wzrostu przychodów

13 listopada 2012

Impel S.A., lider wśród polskich firm specjalizujących się w outsourcingu dla przedsiębiorstw, osiągnął 15% wzrost przychodów za trzy kwartały 2012 r. w stosunku do 2011 r., tj. 1 047,3 mln PLN. W III kwartale 2012 roku przychody  wyniosły 358,2 mln PLN,  a zysk operacyjny 19,6 mln PLN.

Najważniejszym wydarzeniem na dzień raportowania jest zamknięcie 3 procesów akwizycyjnych (Climbex, Ad Akta, Brink's).  Podpisanie docelowej umowy z Brink's C.L. Polska uzależnione jest od pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej możliwości przejęcia spółki. Łączne przychody w 2011 r. wymienionych spółek to kwota 80 mln zł.

W strategii Grupy Impel akwizycje stanowią ważny czynnik wzrostu. Zamknięte przejęcia pozwolą nam zwiększyć dynamikę wzrostu i, co ważniejsze zyski. Zakup Spółki Climbex, która dołączy do Segmentu - Obsługa Nieruchomości, umożliwia oferowanie nowoczesnych i wysokospecjalistycznych usług w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowych w Polsce i za granicą. Natomiast przejęcie Brink's C.L. Polska umacnia naszą pozycję na rynku w sektorze usług konwojowania i liczenia wartości pieniężnych, przybliżając nas do pozycji lidera. Dzięki tej akwizycji zwiększamy potencjał dalszego wzrostu, będziemy mogli zapewnić również bardziej efektywną realizację usług. Mamy nadzieję na dobrą współpracę z nowymi Klientami i liczymy, że przyniesie ona wymierne korzyści dla obu stron. Zakup spółki Brink's C.L. Polska i Ad Akta to ważny krok w kierunku konsolidacji rynku ochrony i perspektywa dalszego rozwoju Segmentu Ochrona. Prowadzimy dalsze procesy akwizycyjne, które wzmocnią portfolio Grupy Impel."  -  podkreśla Danuta Czajka, wiceprezes Impel SA.

Cieszy nas 200% wzrost operacji zagranicznych, a szczególnie dynamika wzrostu w zakresie Linii Produktowej Business Process Outsourcing -  BPO (Accounting, HR, Informatyka). Wzrost w tej wyspecjalizowanej linii wyniósł 68% rok do roku. Duże zainteresowanie rynku naszym pakietem usług BPO wynika z bardzo efektywnych praktyk Impela oferowanych Klientom na podstawie własnych doświadczeń w tym segmencie.  W okresie trzech kwartałów, w segmentach tradycyjnie najlepsza jest Obsługa Nieruchomości, z ponad 500 mln przychodów ze sprzedaży przy rentowności 5,4%, a dalej Ochrona z przychodami ponad 334 mln zł i rentownością 2,9%. Jednostka Biznesowa - Dystrybucja osiągnęła natomiast przychody na poziomie 211 mln zł i wypracowała rentowność 3,8%. Na podkreślenie jednak zasługuje wzrost sprzedaży w tym segmencie o blisko 40%.