Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel wdraża nowe rozwiązania dla klientów

05 września 2018

Grupa Impel osiągnęła w pierwszym półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 047 mln zł wypracowując zysk operacyjny w wysokości 21,2 mln zł. Wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku jest wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki optymalizowania portfela klientów, oraz sukcesywnej zmiany wewnętrznej struktury organizacyjnej w kierunku konsolidacji obszarów i spółek.

 

Pełna wersja informacji prasowej dotyczącej wyników finansowych Grupy Impel w pierwszym półroczu jest dostępna w Biurze Prasowym.