Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel: Wzrost na trudnym rynku

07 listopada 2013

Grupa Impel - największa w kraju grupa firm usługowych - osiągnęła w III kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 406,1 mln zł oraz zysk operacyjny w wysokości 17,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży narastająco zwiększyły się o 102,3 mln zł czyli o 9,8 %, z czego 78,1 mln zł pochodzi ze spółek pozyskanych w drodze akwizycji, a 24,2 mln zł pozyskanych jest organicznie.

Trzeci kwartał był okresem systematycznego wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spółek Grupy Impel i dalszego umacniania jej pozycji rynkowej. Jednakże, pomimo zadawalającego tempa wzrostu, kwartalny zysk operacyjny zmniejszył się o 2,3 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Narastająco po trzech kwartałach EBIT wyniósł 38,5 mln zł, a wynik netto przekroczył 20 mln zł.