Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel ze Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego

21 marca 2013
Spółki Impel Security Polska i Impel Security Provider uzyskały Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, uprawniające do ochrony informacji oznaczonych klauzulą „poufne". Dokumenty zostały wydane na okres 10-ciu lat.
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na wniosek spółek, przez kilka miesięcy prowadziła postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, na podstawie którego wydano świadectwa.
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „poufne" uprawnia do przetwarzania informacji niejawnych w swoich pomieszczeniach (kancelaria niejawna) i systemach teleinformatycznych. Przetwarzanie informacji niejawnych oznacza wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do tych informacji, a w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie.
Impel Security Polska posiada także Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli „tajne" ważne do dnia 9 kwietnia 2015 r. oraz międzynarodowe „NATO SECRET" ważne do dnia 09 czerwca 2017 r. Świadectwa te potwierdzają zdolność spółki do ochrony takich informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez spółkę obiektach i systemach teleinformatycznych.
 
Uzyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „poufne" zwiększa zakres usług, jakie Impel Security Polska może realizować. Teraz spółka może występować, osobno lub jako konsorcjum, niemal we wszystkich przetargach organizowanych przez podmioty, które w swoich SIWZ postawią warunek posiadania jednego lub wszystkich wymienionych certyfikatów.