Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Informacja o połączeniu spółek Impel Airport Partner i Impel Market System

05 grudnia 2018

W dniu 30.11.2018 r. nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS połączenia spółki Impel Airport Partner Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

W wyniku połączenia spółka Impel Airport Partner Sp. z o.o. zmieniła jednocześnie swoją nazwę i w obrocie gospodarczym występuje od tego dnia pod nazwą Impel System Sp. z o.o., zachowując numery: KRS, NIP, REGON takie, jakie Impel Airport Partner miała przed połączeniem z Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiednialnością Sp.k.

 

Szczegółowe informacje dotyczące połączenia >