Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Insperit w interakcji z samorządem łódzkiego regionu

06 czerwca 2018

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Rochnie pod Łodzią odbyła się 7. edycja Akademii Samorządowca organizowana przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Do udziału w wydarzeniu została zaproszona spółka Insperit Data Management, należąca do strategicznego obszaru Industrial Services w Grupie Impel.

 

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele reprezentujący samorządy z województwa łódzkiego, odpowiedzialni za rozwój w wielu obszarach tego regionu. Dyskutowano o możliwościach i narzędziach wspierania działalności jednostek samorządowych. Dużo miejsca poświęcono na zmiany legislacyjne i dyskusję o przeciwdziałaniu problemom pojawiającym się podczas wdrażania nowych przepisów prawnych. Rozmawiano o procesach związanych ze skutecznym wdrożeniem przepisów RODO, czy też o dalszych zmaganiach samorządów przy budowaniu dobrej uchwały krajobrazowej.

 

Krzysztof Wojciechowski, prezes zarządu spółki Insperit Data Management, opowiedział o doświadczeniach biznesu z ostatnich kilkunastu miesięcy w obszarze zastosowania usługi skanowania laserowego i wykorzystania jej w pozyskiwaniu informacji o przestrzeni publicznej.

 

Skanowanie laserowe przestrzeni miejskiej daje całe mnóstwo informacji o wszelkich obiektach i infrastrukturze, które są w tej przestrzeni ulokowane, a za które odpowiedzialni są włodarze miasta – mówi Krzysztof Wojciechowski. – Z wykorzystaniem skanowania laserowego możemy wykonać szereg szczegółowych pomiarów i dostarczyć wielu analiz, które pomagają w zarządzaniu majątkiem gminy – dodaje Wojciechowski.

 

Skanowanie laserowe to technologia, która pozwala w sposób bardzo szybki i bezinwazyjny zebrać dane o otaczającej przestrzeni, która została zeskanowana. To najszybsza metoda pozyskiwania danych o zupełnie nowej jakości informacji. Pomiary są realizowane podczas wygodnego, mobilnego przejazdu przez miasto z urządzeniem pomiarowym. Kamera urządzenia rejestruje przestrzeń w postaci panoramy zdjęć, a obrotowy sensor z wiązkami laserowymi odwzorowuje pełne 360° przestrzeni otaczającej pojazd z prędkością 700 tys. punktów na sekundę. W ten sposób pozyskany obraz w postaci chmury punktów daje bazę pełną mierzalnych danych o wszelkich obiektach z otoczenia.

 

Samorządy od niemal 3 lat borykają się z trudnościami w napisaniu skutecznych uchwał o opłacie reklamowej i zarządzaniu małą architekturą – mówi prezes zarządu spółki Insperit Krzysztof Wojciechowski. Skanowanie laserowe jest bardzo dobrą alternatywą dla gmin w procesie zinwentaryzowania wszelkich nośników reklamowych w lokalnym otoczeniu. W ten sposób pozyskane informacje o stanie lokalnego krajobrazu mogą stanowić podstawy do budowy dobrych samorządowych uchwał – dodaje Wojciechowski.

 

Ważnym elementem wystąpienia było zaprezentowanie szerokich możliwości wykorzystania usługi skanowania laserowego w codziennym zarządzaniu regionem. Technologia służy m.in. wsparciu w procesach inwestycyjnych i rozwojowych lokalnego obszaru, zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami i małą architekturą, zarządzania budynkami, w tym architekturą zabytkową, wspieraniu działów promocji miasta i regionu czy też zarządzaniu infrastrukturą przesyłową. Co więcej jednej przejazd pomiarowy, czyli jednorazowe zebranie chmury punktów, pozwala na wielokrotne wykorzystywanie tej samej bazy informacji do wielu opracowań.