Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

ISO 22 000:2005 dla Impel Catering

06 września 2012

Spółka Impel Catering otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO 22 000:2005.

Certyfikat jest przyznawany na trzy lata przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W tym czasie jednostka TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. raz do roku będzie przeprowadzała tzw. audity nadzoru.

Zakres ważności certyfikatu obejmuje produkcję i obrót żywnością: przygotowanie i dystrybucję posiłków w zakresie żywienia zbiorowego, catering, prowadzenie bufetów i restauracji. 

System ISO 22 000 obowiązuje od 3 grudnia 2011 roku. Zawiera wymagania HACCP oraz międzynarodowe zasady zarządzania bezpieczeństwem żywności.