Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

IV Kongres Energetyczny we Wrocławiu

27 września 2018

W trakcie kongresu podejmowano najważniejsze tematy związane z przyszłością sektora energetycznego w Polsce. Rozmawiano o wyzwaniach jakie stoją przed całą branżą w zakresie infrastruktury oraz poszerzania odnawialnych źródeł energii.

 

Dla Grupy Impel była to doskonała możliwość zaprezentowania wielu specjalistycznych kompetencji w obsłudze branży energetycznej i paliwowej w tym również w zakresie diagnostyki i detekcji odchyleń instalacji przemysłowych, dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 3D.

 

Szerzej o IV Kongresie Energetycznym można przeczytać na stronie Climbex.