Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję dotyczącą podatku VAT dla spółki Hospital Service Company

23 kwietnia 2018

20 kwietnia 2018 roku spółka Hospital Service Company otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji, tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez spółkę zwolnienia z VAT.

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w przesłanej decyzji stwierdził brak podstaw do zakwestionowania spółce Hospital Service Company prawa do zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT do świadczonych w roku 2014 usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi.

 

„Decyzja jest zgodna z naszym stanowiskiem. Zwolnienie z podatku VAT było stosowane w sposób prawidłowy, ponieważ usługi świadczone przez Spółkę spełniały przesłanki ustawowe do zwolnienia z VAT. Wydana decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu” - dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

Raport bieżący z dnia 20.04.2018