Od 01 lutego 2023 roku Grupa Impel została partnerem strategicznym Krajowej Izby Domów Opieki. To organizacja, która zrzesza już ponad 260 członków. Jej głównym celem jest integrowanie środowiska instytucjonalnej opieki senioralnej.

KIDO prowadzi szereg działań edukacyjnych, wspiera procesy legislacyjne dotyczące funkcjonowania placówek opiekuńczych. Pełni funkcję rzecznika i patrona branży. Jednocześnie zarządza platformą Krajowego Rejestru Placówek Opiekuńczych świadczących opiekę długoterminową, czyli domów seniora.

Głównym celem funkcjonowania platformy jest prowadzenie ogólnopolskiego rejestru placówek opiekuńczych, które oferują swoje usługi w sposób legalny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Dołączając do grona partnerów strategicznych KIDO będziemy współpracować z organizacją głównie w obszarze elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz optymalizacji energetycznych.

Aktualności