26 sierpnia 2022 roku spółka MarketCo – franczyzodawca, który zarządza siecią franczyzy w Grupie Impel – przystąpiła do Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy. Znaczenie tego kroku podkreśla Monika Gołębiowska, dyrektor standaryzacji procesów Systemu Franczyzy Impel:

Podpisanie deklaracji oznacza przestrzeganie zasad w nim zawartych, a tym samym budowanie uczciwej współpracy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcami. Kodeks zawiera dobre praktyki, zasady i standardy, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy we współpracy w ramach zawartej umowy franczyzy, a także przed jej zawarciem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu.

Po zapoznaniu się z Kodeksem mogliśmy z satysfakcją stwierdzić, że System Franczyzy Impel działa zgodnie z jego wytycznymi.

Kodeks Dobrych Praktyk – najważniejsze elementy

Podstawą Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy są:

  • jasne i pełne zasady modelu franczyzowego,
  • równe traktowanie każdego franczyzobiorcy,
  • dobrze przygotowana umowa franczyzowa – wg przyjętych wytycznych,
  • wypracowany kanał komunikacji z franczyzobiorcami, stała wymiana wiedzy i możliwość zgłaszania potrzeb przez franczyzobiorców,
  • dbałość o stała opiekę nad franczyzobiorcami i dzielenie się wiedzą, czyli naszym know-how,
  • jasne zasady kontroli i kar umownych.

Pełna treść Kodeksu dostępna jest tutaj.

Aktualności