Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Konferencja Impel Security Polska i SASMA Europe

02 stycznia 2014

W dniach 17-18 grudnia 2013 roku we Wrocławiu odbyła się odprawa Pionu Handlowego Jednostki Biznesowej Bezpieczeństwo. Ważnym punktem spotkania była konferencja dotycząca bezpieczeństwa w biznesie, która miała miejsce pierwszego dnia. Organizatorami wydarzenia była spółka Impel Security Polska wraz z organizacją SASMA Europe. W konferencji wzięli udział eksperci oraz menedżerowie odpowiedzialni za obszar bezpieczeństwa w największych międzynarodowych korporacjach. Celem tej inicjatywy było skonfrontowanie praktycznej wiedzy naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz stawianych nam, jako agencji ochrony, zadań i wymagań. Temat otwierający konferencję, czyli „Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw” przedstawił Pan Sebastian Błażkiewicz, Prezes SASMA Europe, praktyk i doradca w zakresie usług bezpieczeństwa. Pan Błażkiewicz w swojej prelekcji postawił ciekawą i kontrowersyjną tezę: „Nie zna się na biznesie security ten, kto nie pracował w bezpieczeństwie logistyki”. Prezes SASMA Europe przekonywał, że zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw (od fabryki i magazynów do końcowego odbiorcy) to wyzwanie zawodowe dla każdego security managera. W tym kontekście Sebastian Błażkiewicz przekonywał, że „agencje ochrony muszą mieć mocne podstawy znajomości zagadnień bezpieczeństwa klienta”. Kolejnym prelegentem był Pan Michał Niedbała, Security Manager McDonald’s Polska z wykładem „Współpraca w zakresie inkasa i SSWiN z kontrahentami o strukturze rozproszonej”. Dla sieci restauracji McDonald’s (obecnie to ponad 300 obiektów) kluczową rolę ma współpraca od samego początku procesu inwestycyjnego oraz wypełnianie przez agencję ochrony wszystkich procedur wypracowanych przez zlecającego i zleceniodawcę. Pan Paweł Wrzesień – Regional Operation Security Manager w British American Tobacco (BAT) w swojej prelekcji „Co oprócz ochrony fizycznej? Oczekiwania wobec agencji ochrony” przedstawił kryteria oceny firm ochroniarskich. Zwrócił uwagę na zagadnienia zapewniania bezpieczeństwa jako element strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Kolejnym gościem był Pan Grzegorz Hołub, District Loss Prevention Manager w TJX Europe (w Polsce właściciela marki TK Maxx). Jego wystąpienie poświęcone było zagadnieniom strat w sieciach detalicznych – ich systematyce, wykrywaniu i zapobieganiu. O podobnych problemach opowiedział Pana Wincenty Ignatowski, Dyrektora Bezpieczeństwa Auchan Polska. W prezentacji „Problematyka bezpieczeństwa dużych sieci handlowych” wskazał na główne elementy bezpieczeństwa sieci handlowych. Zwrócił uwagę m.in. na zintegrowany system bezpieczeństwa, szkolenia oraz miejsce i rolę ochrony w bezpieczeństwie biznesu. W odniesieniu do samej konferencji szef bezpieczeństwa Auchan stwierdził, że to „pierwsza jaskółka nowego spojrzenia na bezpieczeństwo i początek dialogu klient-dostawca”. Ostatni prelegenci, czyli Panowie Adam Przewłoka i Bartłomiej Błażewicz, odpowiedzialni za bezpieczeństwo banku BZ WBK w dyskusji „Model usług bezpieczeństwa” określili specyfikę ochrony struktury rozproszonej, jaką są placówki bankowe. Główne tezy to potrzeba dawania klientowi gwarancji jakości, dostarczania usług szytych na miarę oraz spełnianie najwyższych standardów obsługi klienta. Konferencję podsumował Pan Marek Janke, Wiceprezes Impel Security Polska, który wspomniał o trendzie spadku stawek i wzroście kosztów ochrony. Pan Marek Janke wskazał, że na wciąż rosnącym rynku bezpieczeństwa nasza firma ma szansę być liderem sprzedaży oraz zmian na tym rynku, wprowadzającym i wyznaczającym najwyższe standardy usług bezpieczeństwa.