Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Konkurs Lady D. - podziękowania dla Impela za pomoc w organizacji

06 października 2016

Na ręce Prezesa Grzegorza Dzika zostały złożone podziękowania za pomoc przy organizacji Gali Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Firma Impel była sponsorem tego wydarzenia.

Lady D. to inicjatywa organizowana od 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Nazwa pochodzi z języka angielskiego i oznacza Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnością, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.