Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Ministerstwo pod ochroną Impela

04 czerwca 2014

W dniu 3 czerwca 2014 roku konsorcjum spółek Grupy Impel - Impel Provider Security Partner, Impel Security Polska, Impel Monitoring oraz Impel Cash Solutions - zawarło umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na ochronę gmachów resortu. Kontrakt podpisano na okres 4 lat, a jego łączna wartość wynosi 2 783 856,84 zł brutto. Ochraniane będą 3 obiekty, które znajdują się przy ulicy Nowogrodzkiej oraz budynek przy ulicy Bardzkiej w Warszawie. Oferta złożona przez Impel została wyłoniona w postępowaniu przetargowym, jako najkorzystniejsza. Tym razem o wyborze wykonawcy decydowała nie najniższa cena, ale także doświadczenie i jakość.

Obecnie w wielu przetargach organizowanych przez instytucje publiczne jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Szukanie przez zamawiających i opieranie się wyłącznie na tym kryterium doprowadziło do trudnej sytuacji i wielu nieprawidłowości na rynku zamówień publicznych. Przetarg ogłoszony przez resort pracy przełamuje ten trend. W tym przypadku o wyborze firmy ochrony zdecydowało kilka czynników. Zgodnie z przyjętymi w SIWZ zapisami ocen cena zapewniała tylko 50% punktów, pozostałe 40% stanowiła jakość, a 10% doświadczenie. Koniecznym warunkiem do spełnienia było także zatrudnienie pracowników ochrony w oparciu o umowę o pracę.

„Jestem zadowolony, że w tym przetargu postawiono na doświadczenie i jakość,
bo przekładają się one na odpowiedni poziom usług ochrony. My, jako jedyni uzyskaliśmy najwyższą ocenę punktową w obu tych kryteriach. Przetarg na ochronę gmachów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej może być zwiastunem pierwszych pozytywnych zmian na rynku zamówień publicznych. Brak presji cenowej i zapis zawarty w SIWZ o zatrudnieniu pracowników w oparciu o umowę o pracę to prawdziwy przełom. Mam nadzieję, że inne instytucje obiorą tę samą drogę, uzdrawiając sytuację na rynku pracy. Wierzę, że promowanie dobrej praktyki w zamówieniach publicznych stanie się standardem.
”- mówi Mirosław Greber, prezes zarządu Impel Security Polska.