Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Najlepsze życzenia dla naszych ukraińskich koleżanek i kolegów

24 sierpnia 2017

Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy szczególne życzenia powodzenia kierujemy w stronę naszych ukraińskich kolegów i koleżanek zatrudnionych w Grupie Impel w Polsce oraz Impel Griffin na Ukrainie. Многая літа!

 

Święto Niepodległej Ukrainy zostało ustanowione na cześć uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SSR 24 sierpnia 1991 roku.