Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Nowoczesne zarządzanie ruchem w fabryce Rigips Saint-Gobain

05 czerwca 2014

Spółka Impel Security Polska, we współpracy z firmą AutoID Polska S.A., wdrożyła System Dozoru i Dostępu w fabryce Rigips Saint-Gobain w Szarbkowie. Dzięki nowoczesnej technologii zarządzanie ruchem pieszych i transportem stało się efektywniejsze.

Impel pracuje na rzecz fabryki Rigips Saint-Gobain w Szarbkowie już od 2010 roku, realizując usługę ochrony fizycznej na terenie obiektu.

System Dozoru i Dostępu pozwala na kontrolowanie osób wchodzących na teren zakładu dzięki użyciu kart magnetycznych oraz odczytu linii papilarnych. Odcisk palca umożliwia dokładną weryfikację osób chcących dostać się na teren obiektu i do miejsc szczególnie chronionych . System sprawdza także pojazdy wjeżdżające na teren obiektu. Kierowca nie wysiadając z samochodu może szybko wylegitymować się kartą magnetyczną. Wyjazd z załadunkiem objęty jest dodatkową kontrolą. Kierowca musi zsynchronizować swoją kartę z kartą pracownika ochrony pełniącego służbę. Tylko w ten sposób podniesie się szlaban zezwalający na wyjazd. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzanie ruchem pieszych i pojazdów na terenie zakładu jest łatwiejsze i szybsze.