Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Pierwszy biegły sądowy w Impel Cleaning

10 września 2009

Dla branży usług porządkowo–czystościowych to niezwykle ważne wydarzenie, które jest swoistą nobilitacją dla tego sektora usług. „Z tą świadomością starałam się o tę funkcję.  To była moja inicjatywa, by złożyć dokumenty i przejść kwalifikację sądową. Opisanie tej funkcji przez sąd miało dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy przyporządkowano usługi porządkowo–czystościowe do określonej dziedziny technologicznej, jaką w tym przypadku jest inżynieria sanitarna.” – podkreśla Pani Ewa Elsner
Biegły sądowy ma za zadanie pomóc sądowi w sytuacji, gdy wymagana jest specjalistyczna wiedza w określonym obszarze. Organy wymiaru sprawiedliwości, dla których biegły sporządza opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do jego osoby w zakresie posiadanej przez niego wiedzy. Od biegłego wymagane jest również posiadanie najwyższych kwalifikacji zawodowych, zaufania publicznego, sumienności i bezstronności. Sporządzana przez biegłego opinia stanowi dowód w postępowaniu sądowym oraz innych władz i organów wymiaru sprawiedliwości.
„Lubię rolę sędziego śledczego, zawsze mi to pasowało. To jest zadanie, które mi odpowiada. W sądzie poinformowano mnie, że zlecenia napisania opinii, czy przeprowadzenia ekspertyzy, mogą się pojawiać z całej Polski i to może być bardzo ciekawe.” – dodaje.
Kandydat na biegłego musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 25 lat, posiadać praktyczne i teoretyczne wiadomości w danym obszarze, dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego oraz wyrazić zgodę na ustanowienie swojej osoby biegłym.