Gośćmi rozmowy z cyklu „Kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym” byli Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.,, Piotr Urbańczyk – Wiceprezes Zarządu Impel S.A. oraz Bartosz Ziaja – Wiceprezes Zarządu Ziaja Ltd. Tematem rozmowy ekspertów był wpływ ryzyka wojny i imigracji z Ukrainy na polskie przedsiębiorstwa.

Upłynęły blisko 2 miesiące od rozpoczęcie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, z którą bezpośrednio graniczymy. W tym czasie do Polski napłynęło ponad 2,5 miliona uchodźców, którzy według szacunków postanowili pozostać na terenie naszego kraju. Chcąc ocenić wpływ tej sytuacji należy przyjrzeć się danym makroekonomicznym. Odpowiadając na pytanie “Jaki może być potencjalny wpływ tych osób, które do nas napłynęły?” wiceprezes Zarządu Impel S.A. Piotr Urbańczyk nawiązywał m.in. do danych związanych z rynkiem pracy. 

Mamy rekordowe wyniki jeżeli chodzi o liczbę osób zatrudnionych ogółem. W tej chwili Polska gospodarka zatrudnia blisko 17 milionów ludzi. Niezależnie od tego czy popatrzymy na wskaźnik liczony w stosunku do osób w tzw. dojrzałym wieku, czyli od 15 do 89 roku życia, czy też popatrzymy sobie na wskaźnik zatrudnienia w stosunku do osób potencjalnie aktywnych zawodowo, to w obu przypadkach kształtują się one na rekordowo wysokich poziomach. Krótko mówiąc – pracują wszyscy ci, że pozwolę sobie użyć takiego kolokwializmu, którzy w ogóle mogą pracować – podkreślił Piotr Urbańczyk.

Ekspert i członek Zarządu Impel S.A. wskazał również na inne zjawiska polskiej gospodarki, w tym m.in. na poziom bezrobocia w Polsce, które sukcesywnie spada.

Jak patrzymy na wskaźnik bezrobocia i tzw. badanie efektywności ekonomicznej ludności, to wg danych dostępnych za marzec 2022, jesteśmy wiceliderem w krajach Unii Europejskiej jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli krótko mówiąc – mamy 2. najniższy poziom bezrobocia. Wniosek, który mogę wyciągnąć bazując również na tym, co obserwujemy w Grupie Impel – popyt na siłę roboczą ze strony polskiej gospodarki utrzymuje się na wysokim poziomie. Jeśli dołożymy jeszcze jeden element, czyli poziom czy też wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu, to zobaczymy kolejny rekord. Najświeższe informacje mamy z marca, gdzie odnotowany został wzrost produkcji sprzedanej o ponad 17%, czyli mamy rozgrzaną gospodarkę – dodaje Piotr Urbańczyk.

Warto zwrócić uwagę na kwestię struktury demograficznej osób, które do nas przyjechały po 24 lutego. Wszyscy wiemy, iż w przeważającej części są to kobiety z dziećmi oraz osoby starsze. Jednocześnie obserwujemy już od listopada zeszłego roku poborem mężczyzn do armii ukraińskiej. Niewielu zauważyło, że to zjawisko nie zaczęło w lutym, ale już w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Niestety jest trudne do oszacowania, jaki jest poziom odpływu mężczyzn w ostatnich miesiącach. Do tej pory mieliśmy bardzo duże grupy mężczyzn z Ukrainy, pracujących na budowach, w transporcie i logistyce oraz wiele pań pracujących w branży usługowej jak sklepy wielko i mało powierzchniowe.  

Pozostaje strategiczne pytanie, na ile polska gospodarka jest elastyczna, aby móc ten obecny profil demograficzny zagospodarować. 

Zobacz całą rozmowę ekspertów

źródło YouTube: Europejski Kongres Finansowy

Piotr Urbańczyk,

Wiceprezes Zarządu Impel S.A.

Od października 2016 roku Prezes Zarządu BEST TFI S.A., doświadczony menedżer legitymujący się długoletnią praktyką zawodową w sektorze bankowym. Wcześniej związany z Meritum Bank S.A, gdzie nadzorował proces budowy i rozwoju stabilnej instytucji finansowej ukierunkowanej na obszar consumer finance. Pełnił tam m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy, w tym za obszar rachunkowości oraz planowania i budżetowania. W latach 2001 – 2013 powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu, nadzorując między innymi pion finansów, ryzyka oraz operacji. W 2014 roku Bank osiągnął drugą, pod względem najwyższego zwrotu na kapitale (ROE), pozycję w sektorze bankowym.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r. bezpośrednio po studiach w ówczesnym Banku Zachodnim S.A. W latach 1994 – 1998 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu, odpowiadając za obszar treasury, w tym dealing room, obsługę, rozliczenia transakcji własnych banku oraz klientowskich, rynki kapitałowe i organizacje emisji obligacji korporacyjnych. Od 1998 do 2000 pełnił funkcję Członka Zarządu Lukas Bank S.A. odpowiedzialnego za Departament Skarbu, budżetowanie, planowanie finansowe oraz zapewnienie płynności. W 2001 do 2006 pracował przy kolejnym bankowym projekcie przy wsparciu funduszu private equity grupy Merrill Lynch. W Dominet Banku jako Wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Po przejęciu Dominet Banku przez bank Fortis, w latach 2007-2009, pracował w ramach grupy finansowej Fortis. Obecny lub były członek wielu rad nadzorczych, w tym m.in.: Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk (2013 – 2017), Kredyt Inkaso S.A. (2015 –2016), Klubu Piłkarskiego „Lechia Gdańsk”, Meritum Services S.A. (2009 – 2015). W 1992 ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania.

Od maja 2008 do sierpnia 2021 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Impel S.A.

Aktualności