Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

05 czerwca 2018

Informujemy, iż w dn. 01.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółek Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Cały majątek spółki Impel Food Hygiene Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k. (Spółka Przejmowana) został przeniesiony z tym dniem na spółkę Climbex S.A. (Spółka Przejmująca).

 

Climbex S.A. w wyniku pełnego następstwa prawnego, przejęła cały majątek Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. i weszła we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych przez Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., a dotychczasowa cała działalność Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest kontynuowana w ramach spółki Climbex S.A.

 

W wyniku połączenia Climbex S.A. kontynuuje działalność połączonych podmiotów zachowując numery: KRS, NIP, REGON takie, jakie Climbex S.A. miała przed połączeniem z Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 

Z dniem połączenia Spółka Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. utraciła byt prawny, natomiast zgodnie z art. 493 § 3 Kodeksu spółek handlowych faktyczne wykreślenie Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z Rejestru Przedsiębiorców KRS nastąpi odrębnie, co może nastąpić dopiero po dniu wpisania połączenie w Rejestrze Przedsiębiorców dla Spółki Przejmującej.

 

Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Climbex SA (KRS nr 0000368467), która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

W związku z powyższym po dniu połączenia wszelkie faktury VAT obejmujące wynagrodzenie za usługi świadczone dotychczas zarówno przez Climbex S.A. jak i przez Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (przed dniem połączenia) wystawiane są przez Spółkę Przejmującą (Climbex S.A.) i podlegają płatności na rachunek bankowy Climbex S.A. zamieszczony na fakturze sprzedaży.